AIDFOS - Acadèmia d'Idiomes i Formació La Salut

Carrer Floridablanca, 19 baixos

08914 BADALONA (Barcelona)

Tel. 933 878 320  ·  601 410 732